Δελτίο επίσκεψης τεχνικού

Συμπληρώστε το "Δελτίο Επίσκεψης Τεχνικού" και στην συνέχεια πατήστε το κουμπί "Αποστολή Δελτίου Τεχνικού".

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά!

ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Υποστήριξη Επιχειρήσεων | Μηχανοργάνωση
Δίκτυα | Ίντερνετ | Τηλεφωνικά κέντρα
Κάμερες Ασφαλείας | Συστήματα Ασφαλείας
Ρήγα Φερραίου 38 | Νέα Φιλαδέλφεια
Τηλέφωνα: 210 2478857 & 211 8009727
e-mail: info@hector-solutions.gr
Άκυρο Εισαγωγή
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ
Δεν έχεις συμπληρώσει την επωνυμία!
Άκυρο Εισαγωγή
Άκυρη Εισαγωγή
Άκυρο Εισαγωγή
Δεν έχεις συμπληρώσει το πεδίο "Υπεύθυνος"
Άκυρη Εισαγωγή
Άκυρη Εισαγωγή
Άκυρο Εισαγωγή
Άκυρο Εισαγωγή
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άκυρο Εισαγωγή
Άκυρο Εισαγωγή
Άκυρο Εισαγωγή
Άκυρο Εισαγωγή
Άκυρο Εισαγωγή
Άκυρο Εισαγωγή
Άκυρο Εισαγωγή
Άκυρο Εισαγωγή
Άκυρο Εισαγωγή
Άκυρο Εισαγωγή
Άκυρο Εισαγωγή
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΛΙΚΑ ΧΡΗΣΗΣ
Invalid Input
Άκυρο Εισαγωγή
Invalid Input
Invalid Input
Άκυρο Εισαγωγή
Άκυρο Εισαγωγή
Άκυρο Εισαγωγή
ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
  • Το παρόν έγγραφο αποτελεί ενημέρωση ως προς την τεχνική υποστήριξη, είτε απομακρυσμένη είτε με προσωπική επίσκεψη, που παρείχε η Hector Solutions έπειτα από κάλεσμα μου.
  • Με την υπογραφή του παρόντος δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση των εργασιών που έγιναν στον χώρο μου και στα συστήματά μου, έγινε έλεγχος σωστής και εύρυθμης λειτουργίας για την αποκατάσταση της βλάβης, είμαι πλήρη σύμφωνος για τις χρεώσεις που ενδεχομένως υπάρχουν και αποδέχομαι την έκδοση σχετικού παραστατικού χρέωσης αυτών
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Invalid Input
ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΕΛΑΤΗ
Συμπλήρωσε ένα σωστό email
Invalid Input
Στεργιος (Hector5) Δεν ολοκληρώθηκε
Στεργιος (Hector4) Δεν ολοκληρώθηκε
Στεργιος (Hector3) Δεν ολοκληρώθηκε
Στεργιος (Hector2) Δεν ολοκληρώθηκε
Στεργιος (Hector2) Δεν ολοκληρώθηκε
Στεργιος (Hector) Δεν ολοκληρώθηκε
Στεργιος (Hector) Δεν ολοκληρώθηκε
Δήμητρα Ροδοστόγλου (ΔΟΚΙΜΗ) Δεν ολοκληρώθηκε
(HECTOR SOLUTIONS) Δεν ολοκληρώθηκε